Töötajad ja kontakt

Arheoloogia teaduskogu töötajate kontaktandmed:

Juhataja/
peavarahoidja
Ülle Tamla
Kabinet 308
Telefon: 6836 469
E-post: ulle.tamla@tlu.ee
Arheoloogilised kogud
Heidi Luik
asulad ja linnused
Kabinet 206
Telefon: 5557 6845
E-post: heidi.luik@tlu.ee
Mari-Liis Posti
kalmed, juhuleiud, arheoloogia andmebaas
Telefon: 5647 2373
E-post: mlposti@tlu.ee
Irita Kallis
kesk- ja uusaegne materjal
Kabinet 208
Telefon: 5197 1579
E-post: ikallis@tlu.ee
Numismaatikakogu
Mauri Kiudsoo
numismaatikakogu
Kabinet 207
Telefon: 5558 5108
E-post: mauri.kiudsoo@tlu.ee
Arheozooloogiakogu
Kristi Tasuja
arheozooloogiakogu, raamatute müük
Kabinet 306
Telefon: 6836 469
E-post: kristi.tasuja@tlu.ee
Konserveerimine
Tarvi Toome
metall, puit, nahk
Kabinet 112b
Telefon: 569 44955
E-post: tarvi.toome@tlu.ee
Aive Viljus
arheoloogilised materjalid
Kabinet 112b
E-post: aive.viljus@tlu.ee
Arheoloogiaarhiiv ja raamatukogu
Kristi Tasuja
arhiivikoguhoidja
Kabinet 327
Telefon: 6836 473
E-post: kristi.tasuja@tlu.ee
Liis Soon
raamatukoguhoidja
Kabinet 227
Telefon: 6836 470
E-post: liis.soon@tlu.ee
Arheobioloogia ja muinastehnoloogia
Lembi Lõugas
vanemteadur
Kabinet 222
Telefon: 6836 462; 555 14634
E-post: lembi.lougas@tlu.ee
Salme laevamatuste uurimisprojekt
Jüri Peets
teadur
Telefon: 5329 2946
E-post: jyri.peets@ai.ee
Raili Allmäe
teadur
Telefon: 5098 733
E-post: raili.allmae@tlu.ee
Jaana Limbo-Simovart
teadur
Telefon: 5288 453
E-post: jana.limbo@ai.ee

Comments are closed.