Otsing TLÜ arheoloogia teaduskogust

Otsingujuhend

Siin on võimalik teostada otsinguid Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu andmebaasist. Otsida on võimalik:

  1.  Maakonna järgi, nt Saaremaa, Harjumaa. Siin peab silmas pidama, et maakonna järgi otsides tuleb kasutada maakonna täisnime. Juhul, kui sisestad täisnime asemel näiteks „Saare“ või „Harju“, antakse vastetena samanimeline küla- või muistisenimi.
  2. Kihelkonna järgi, nt Karuse, Kaarma . Eesti arheoloogiakogudes ja -arhiivides on territoriaalse jaotusena traditsioonipõhiselt kasutusel kihelkondlik jaotus, mis kehtis enne Nõukogude aega.
  3. Muistise nime järgi, nt Lõhavere, Käku, Nurmsi. Vägagi tihti kattub see külanimega, kuid vahel on selleks ka muistise üldtuntud nimi, nt Ridala Linnamägi, Varbola Jaanilinn.
  4. Esemeliigi järgi. Silmas tuleb pidada, et kõik esemeliigid on andmebaasis ainsuses, nt odaots, sõlg, kirves.
  5. Peanumbri järgi. Kahest tähest ehk asutuse akronüümist, sidekriipsust ja neljast numbrist koosnevat peanumbrit kasutatakse kollektsiooni identifitseerimiseks, samuti publikatsioonides fotodel ja joonistel kajastatud esemetele viitamiseks. TLÜ arheoloogiakogude peanumbrid on esitatud vormis AI-0000.

 

Otsingutulemused kajastuvad tabelis, kus on väljad Maakonna, Kihelkonna, Muistise nime, Leiuliigi ning fotode/esemete arvu kohta. Kuna kogude peanumber on oluline eelkõige arheoloogidele, siis avalikus otsingus see ei kajastu.

Tabeli kirje real topelklõpsu tehes on võimalik antud kirje kohta näha täiendavat infot.

 

Soovitused otsimiseks

Esimest korda otsingut kasutades on soovitatav alustada näiteks kihelkonna või küla/muistise nime tasandilt. Võimalik on kasutada korraga mitut otsingusõna, näiteks „sõlg Saaremaa“ leidmaks kõiki kirjeid, kus on maakonnaks Saaremaa ning esemeliigiks sõlg.

Mingi kindla piirkonna kohta käivate kirjete leidmiseks tuleb otsida sealse kihelkonna, nt Martna, Kullamaa järgi.

Kui mingi täpne otsingusõna, näiteks esemeliik või muistise nimi (Nurmsi Kirikumägi), ei anna tulemusi, pole mõtet meelt heita. Võib juhtuda nii, et kogu infot otsitava kollektsiooni kohta pole andmebaasi veel sisestatud, ometi on kirje antud paiga kohta olemas. Sellisel juhul on mõtet proovida otsingut maa- või kihelkonna järgi.