Lühendid

AO = Археологические открытия. Москва.

 

EAA = Eesti Arheoloogia Ajakiri : Journal of Estonian Archaeology, Tallinn, 1997–2003. Eesti Teaduste Akadeemia, Ajaloo Instituut ja Tartu Ülikool.

EAST = Eesti Arheoloogiaseltsi Teataja. Tallinn.

 

LMEA = Loodusteaduslikke meetodeid Eesti arheoloogias : Artiklite kogumik =

Естественнонаучные методы в археологии Эстонии : Сборник статей = Scientific

methods in Estonian archaeology / Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut –

Tallinn, 1988.

 

PACT. – 1992. – 37 : Estonia: Nature, Man and Cultural Heritage. Proceedings of

a Round Table held at Tallinn, April 1991 at the Estonian Academy of Sciences.

Rixensart, 1992.

 

TATÜ = Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1967–

1989; Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1990–1991;

Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 1992–1996.

Comments are closed.