Arheoloogilisest leiust teatamine

Arheoloogilise leiu leidmisel on kõige õigem kohe sellest teada anda Muinsuskaitseametile.

Muinsuskaitseametil on oma esindused kõikides maakondades ning lisaks arheoloogiale spetsialiseerunud inspektorid, kuid ameti kodulehel on võimalik täita ka vastav vorm.

Muinsuskaitseamet maksab leiu leidjale tasu Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel, arvestaes leiu väärtust ja selle leidmise asjaolusid. Kultuuriväärtusega leiu võib Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel tasuta võõrandada leiu leidjale tasu määramata. Kultuuriväärtusega leiu otsinguvahendiga otsimine ilma Muinsuskaitseameti vastava eelneva loata on keelatud. Loe pikemalt…

Loe arheoloogide Ester Orase ja Mauri Kiudsoo arvamusi, miks on oluline leiukoha puutumatuks jätmine.

 

Comments are closed.